Mass Extreme

Napredna formula za mi¹ièno maso!

Za mnoge ljudi, zlasti mo¹ke, je veèja mi¹ièna masa velika te¾ava. Ni dovolj jesti veè in ¹e bolj vaditi. Èe ¾elite zgraditi estetsko, mi¹ièno figuro, ki bo izgledala zelo dobro brez ma¹èobe, morate to storiti tako, da procesi, ki potekajo v telesu, porabijo prekomerno energijo, da bi zgradili mi¹ico, poveèali mi¹ièno maso z aminokislinami. Èe ¾elite zgraditi dobro kakovost mi¹iène mase, morate vzeti ustrezne pripravke. Mass Extreme izstopa od drugih, ker skrbi za ¹tevilne vidike gradnje mi¹ic in vsebuje najbolj¹e sestavine.
Preberi veè

Kako deluje Mass Extreme?

To so najbolj¹e sestavine, ki omogoèajo delo Mass Extreme tako uèinkovito in celovito. Izvleèek iz zdravila Fenugreek je odgovoren za poveèanje sinteze glikogena v mi¹iènih celicah. To vpliva na rast dodatnih mi¹iènih celic. GABA (4-amino-Butanova) kislina zagotavlja bolj¹e izdatke za energijo, ki ustvarjajo energijo iz izgorele ma¹èobe. Poveèa sintezo naravnega rastnega hormona, ki pozitivno vpliva na rast mi¹iènega tkiva. DAA (D-Asparagin) je dragocena aminokislina, ki poveèa kolièino testosterona in s tem izbolj¹uje uèinkovitost pri usposabljanju, poveèuje njegovo uèinkovitost. Ekstrakt korenov Maca izbolj¹uje fizièno vzdr¾nost in zvi¹uje raven energije. PA (fosfatidna) stimulira celice za poveèanje volumna mi¹ic in natanèneje stimulira mTOR kinazo, katere namen je uravnavati rast mi¹ic. 5-Deoksi-Adenozilkobalamin je sestavina, ki dopolnjuje recepturo, ki skrbi za rast mi¹ic in ima tudi ugodne uèinke na okrevanje mi¹ic po treningu.
Preberi veè

Koristi uporabe Mass Extreme

Kupite Mass Extreme in poka¾ite z veèjimi, moènimi mi¹icami! Izvedite glavne prednosti uporabe tega izdelka in ugotovite, kaj dejansko pomaga.

Neinvazivna metoda

©iritev na penis zaradi XXL èlanice ne boli! Pripravek vam omogoèa podalj¹anje in zgostitev penisa celo nekaj centimetrov.

Poveèanje mi¹iène mase

Ali sanjate o najveèjih rezultatih usposabljanja? Mass Extreme vam bo pomagal poveèati mi¹ice do 96%

Energija kop

Sestavine Mass Extreme so trdni odmerek energije, ki vam bo dala pozitivne uèinke.

Uèinkovitej¹e usposabljanje

Zdaj bo celo kratka vadba intenzivna in uèinkovita.

Veèja samozavest

Va¹e mi¹ice bo poveèala, in hkrati se bo manjkala tvoja samozavest.

Uporaba

Uporaba Mass Extreme mora biti redno in vkljuèuje 2 kapsuli 2-krat na dan. Pripravek je koncentrirani odmerek, ki ga ne smemo preseèi. Vzemite ga pred obroki, po mo¾nosti po treningu ali prej. Mass Extreme je ukrep ¹e posebej priporoèljivo za mo¹ke, saj stimulira proizvodnjo testosterona. To je bil ustvarjen za tiste, ki ¾elijo, da bi dobili trdno mi¹ièno maso, tisti, ki bo trajala dlje èasa, in poleg tega brez steroidov ali drugih nevarnih kemikalij za zdravje. Mass Extreme je zdravilo, ki se na splo¹no dobro prena¹a in ne povzroèa ne¾elenih uèinkov. Pred uporabo pripravka preverite, ali ste preobèutljivi za katero koli sestavino.
Preberi veè

Mnenja in uèinki

Uèinkovitost zdravila Mass Extreme je potrdila raziskava na Univerzi na Floridi. Sestavine pripravka spodbujajo, da mi¹ice rastejo. Pozitiven vpliv na moè, vzdr¾ljivost in splo¹no stanje telesa. Po nekaj tednih poveèuje mi¹ièno maso za pribli¾no 2,4 kg! Uèinki so res super. Veliko pozitivnih mnenj in mnenj se naèrtuje Mass Extreme na vodilni poziciji med pripravo mi¹iène mase. Naravni uèinek priprave vam omogoèa doseganje resniènih, dolgoroènih uèinkov. Mo¹ki, ki uporabljajo Mass Extreme, opazijo uèinke po prvem tednu uporabe. Potekajo na veèjo moè, hitro regeneracijo telesa in uèinkovitej¹o vadbo. Mass Extreme je izdelek, ki u¾iva zaupanje najbolj¹ih bodybuilderjev. Preverite, koliko boste dobili zahvaljujoè Mass Extreme!
preberite vsa mnenja
Na spletu: Ostalo: umetnosti
Pozornost! Promocija za vas Mass Extreme samo z
kupi zdaj